Disclaimer

Bijgewerkt op: 18-12-2006

Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de WieDoetMee.nl website zijn voorbehouden, WieDoetMee.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid.
Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in enige vorm komen toe aan WieDoetMee.nl
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van WieDoetMee.nl
WieDoetMee.nl spant zich in om informatie die zij aanbiedt op de site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
De door WieDoetMee.nl verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoongegevens.